Základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti zveřejňované dle §7 zákona o obchodních korporacích

Název spole
čnosti: AGRO Staňkov a.s.

Sídlo: Sta
ňkov, Plzeňská čp. 350, PSČ 345 61

Zápis do OR: datum zápisu 16.05.1975

vlo
žka B číslo 971 vedená u Krajského soudu v Plzni
I
Č: 115746
Právní forma : akciová spole
čnost
Informace o podniku

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

rostlinná výroba
živočišná výroba
výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin
úprava, nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
malířství
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
hostinská činnost
Statutární orgány

P
ŘEDSTAVENSTVO


Předseda představenstva: ing. Václav Hauser
Místopředseda představenstva: ing. Václav Vítek
Člen představenstva:
ing. Karel Holub
Prof.Ing.Jan Hron
Hana Krbcová

DOZOR
ČÍ RADA
Předseda dozorčí rady: Jana Beštová
člen dozorčí rady: Václav Vrba